Logiwaste levererar automatiserad avfallslösning till Kungälvs sjukhus

Kungälvs sjukhus byggdes redan 1964 och har under årens lopp byggts till och renoverats. Ett ökat invånarantal i upptagningsområdet har lett till att behovet av en fortsatt vidareutveckling av sjukhuset och dess lokaler ökat.  Sjukhuset får nu en helt ny vårdbyggnad som kommer att inkludera 280 vårdplatser. Ett av sjukhusets mål med utbyggnationen är att nå upp till guldnivån i enlighet med miljöcertifieringssystemet ”Miljöbyggnad”. Ur ett hållbarhetsperspektiv motsvarar den nivån den bästa lösningen och tekniken för sjukhuset.

Med utökad verksamhet och ytor ökar även avfallsmängderna på sjukhuset. Logiwaste har blivit kontrakterade att leverera en automatisk sopsugslösning för att effektivt hantera restavfallet på sjukhuset, från avdelningarna ner till terminalen. På sex våningar kommer strategiskt placerade inkastluckor göra det lättillgängligt och enkelt för personalen att slänga avfallssäckar. Avfallet mellanlagras och transporteras därefter via ett rörnät ner till en container i en terminal för vidare avhämtning till återvinning. Genom det nya systemet får sjukhuset ett flertal fördelar i form av färre interna transporter av avfallssäckar, mindre manuell hantering, samt förbättrade hygieniska och arbetsmiljömässiga förutsättningar.

Det här ett projekt som har möjlighet att dra full nytta av alla de fördelar som automatiserad avfallshantering med sopsug medför med en effektiv och hygienisk hantering, säger Mats Höijertz, försäljningschef på Logiwaste. 

För mer information kontakta:

Mats Höijertz
Försäljningschef, Logiwaste
+46 (0)70 471 11 26