Logiwaste levererar system för tvätt och avfallshantering till sjukhus i Danmark

Fortsatta framgångar för Logiwaste i Danmark - Avtal med sjukhuset DNV-Gødstrup. Det nya sjukhuset DNV-Gødstrup i Herning, Danmark valde en sop- och tvättsugslösning från Logiwaste för att hantera tvätt och restavfall i det kommande sjukhuset. All insamling och transport av restavfall och tvätt blir därmed helt automatiskt, från inkastluckor via rörsystem fram till containers i terminalen. Det ger sjukhuset en mängd fördelar avseende hygien, arbetsmiljö och total kostnad.

Gemensamt rör för både tvätt och restavfall sparar plats i trånga utrymmen.
Totalt kommer det att installeras cirka 48 inkastluckor, fördelat på 17 schakt i det nya sjukhuset. Avfallet och tvätten transporteras separerat i rören, men använder till stora delar samma rörsystem som förbinder inkastluckorna till containers. På så sätt sparar sjukhuset mycket värdefullt utrymme i schakt och kulvertar säger Mats Höijertz, försäljningschef på Logiwaste. 

I sjukhusmiljö har vacuum-system för tvätt och avfall en mängd fördelar jämfört med manuella system och andra former av automatiserade insamlingslösningar. Inte minst ur en arbetsmiljömässig synvinkel. Ska stora mängder sjukhusavfall och smutstvätt transporteras finns det klara fördelar med att transportera detta i slutna rörsystem istället för med hjälp av manuella eller automatiserade öppna vagnar i kulvertar.  Bättre hygien, mindre manuellt arbete, ökad effektivitet är några fördelar. 

I Sverige och Norge är den här typen av lösningar i princip standard när nya sjukhus ska byggas men vi ser ett stort ökat intresse från Danmark vilket självklart är mycket spännande för framtiden, säger Höijertz. 

 

För mer information kontakta:

Mats Höijertz
Försäljningschef, Logiwaste
+46 (0)70 471 11 26