Nyöppnade Persaunet helse- og velferdssenter hanterar avfallet med sopsug från Logiwaste

Trondheims nyaste och modernaste vårdhem, Persaunet helse- og velferdssenter med 96 vårdplatser och 50 omsorgslägenheter har öppnats för kommunens vårdtagare. I projektet valdes en kompakt sopsugslösning från Logiwaste för att automatiskt hantera avfallet i vårdhemmet.

Anläggningen är ett typexempel hur ett vårdhem med förhållandevis få vårdplatser genom väl utnyttjande av utrymmen kan få en kompakt och kostnadseffektiv avfallslösning. För personalen innebär anläggningen samtidigt en enkel, användarvänlig hantering av avfallet.

I en kommentar säger Magnus Carltoft, Projektledare på Logiwaste ”Det här är helt klart en möjlighet till inspiration för andra vårdhem med liknande förutsättningar. Persaunet är ett bra exempel på hur omsorgsboenden och vårdanläggningar kan uppnå en mycket hög nivå vad det gäller arbetsmiljö, hygien och kostnadseffektivitet i avfallshanteringen.”

Lars Jonsson, Marknadschef på Logiwaste ”Marknaden ser även fortsatt stark ut för byggande av liknande vårdboende i Skandinavien. Samma behov och förutsättningar vad det gäller effektiv avfallshantering, en god hygien och en bra arbetsmiljö för personalen återkommer allt oftare när nya vårdhem ska byggas”

 

För mer information kontakta:

Mats Höijertz
Försäljningschef, Logiwaste
+46 (0)70 471 11 26