Första spadtaget - Invigning av bygget av Södra Brunnshög

Nu startar bygget av Södra Brunnshög. Logiwaste levererar framtidens hållbara avfallshantering till Lunds nya stadsdel, Södra Brunnshög. En automatisk, hygienisk och enkel avfallshantering ger invånarna en bättre närmiljö och färre tunga transporter i området.

Under onsdagen 4:e oktober gick startskottet för bygget av de nya bostäderna i Södra Brunnshög, Lund. Det genomfördes med invigningseventet ”första spadtaget” i regi av Lunds kommun. Invigningen markerade därmed starten för det som kommer att bli den nya stadsdelen, där upp emot 40.000 personer i framtiden ska bo och arbeta i en hållbar och yteffektiv stadsmiljö.
Området är ett exempel på ett hållbart helhetstänkande där avfallets infrastruktur för boende och kommersiella lokaler knyts samman med offentligt tillgängliga papperskorgar på ett genomtänkt och smart sätt.

Logiwaste är med och levererar en modern sopsugslösning som underlättar för de boende och verksamma i området när de ska slänga sitt hushållsavfall. Avfallet transporteras under mark via ett rörsystem till en terminal där avfallet automatiskt samlas upp i containers. Med sortering av fyra olika fraktioner avfall kommer användarna att få en effektiv och samtidigt miljömässigt hållbar lösning i området med kraftigt reducerat antal tunga avfallstransporter i närområdet.

 

För mer information kontakta:

Mats Höijertz
Försäljningschef, Logiwaste
+46 (0)70 471 11 26