Logiwaste årsredovisning 2016

Avfall och miljö fortsätter att vara centrala områden för en fortsatt utveckling av ett modernt, hållbart samhälle. Logiwaste fortsätter samtidigt att vara ett av Sveriges mest snabbväxande miljöteknikföretag.

Logiwaste har de senaste fem åren haft en genomsnittlig årlig tillväxt på 37%. Under året stärktes bolagets positioner genom en fortsatt ökad nettoomsättning, ett förbättrat resultat och en förbättrad vinstmarginal. En mycket stark utveckling av Logiwaste orderstock, internationalisering på utvalda marknader och etablering av ett ytterligare affärsområde med mobil sopsug är några av höjdpunkterna i årets årsredovisning.

Logiwaste årsredovisning för 2016 finns tillgänglig här (Svenska)

 

För mer information kontakta:

Mats Höijertz
Försäljningschef, Logiwaste
+46 (0)70 471 11 26