Logiwaste med fortsatt AAA-rating från Bisnode

Logiwaste AB har även i år uppnått den högsta kreditratingen AAA, en rating som endast 3% av företagen i Sverige når upp till.

Trippel-A ratingen från Bisnode har funnits sedan 1989 och är idag Sveriges mest välkända kreditratingsystem. För att bli bedömda med AAA - det högsta kreditbetyg ett aktiebolag kan få krävs att aktiebolaget har varit verksamt i minst 10 år, omsätter över än 2 miljoner och har nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt.

Logiwaste årsredovisning för 2016 finns tillgänglig här (Svenska)

 

För mer information kontakta:

Mats Höijertz
Försäljningschef, Logiwaste
+46 (0)70 471 11 26