Innovativt sopsugssystem i Norska Lørenskog

Bild: Dark+Vismo

Skårerområdet i Lørenskog kommune nordöst om Oslo kommer under de närmaste åren att bebyggas med över fyra tusen nya bostäder. Logiwaste är kontrakterad att bygga sopsugssystemet som ska hantera avfallet för de boende. En innovativ lösning med lågbyggd avfallsterminal var en viktig del av affären.

Skårerområdet i Lørenskog kommune nordöst om Oslo kommer under de närmaste åren att utvecklas och bebyggas med över fyra tusen nya bostäder. Området är beläget endast 15 minuter med tåg från Oslo och närheten till storstaden har gjort området mycket attraktivt för boende.

Logiwaste är kontrakterade att bygga sopsugssystemet som ska hantera hushållsavfallet i det nya området. Med systemet kommer användarna enkelt och bekvämt att kunna slänga tre olika sorters avfall; restavfall, papper, samt organiskt avfall. Därutöver kommer även restavfall från verksamheter i området att samlas in och hanteras av anläggningen.

Avfallspåsarna slängs i sopinkast ute i bostadsområdet och mellanlagras under mark. Vid givna tidpunkter töms systemet och påsarna transporteras med hjälp av undertryck via ett rörsystem under mark till en terminal. Där samlas de olika avfallsfraktionerna in i olika containers innan vidare hantering.

Innovativ, lågbyggd terminal
Logiwaste projekterar och levererar ett system bestående av terminalutrustning med komprimatorer och containers. I systemet ingår även delar av rörnätet där avfallet transporteras. Var och en av fastighetsutvecklarna kopplar därefter in sig på systemet i den takt som området expanderar.
Terminalen ska delvis byggas in i terrängen och samtidigt utformas på ett sätt som gör att den inte blir ett hinder för den framtida utbyggnaden av bebyggelsen. Logiwaste presenterade en lösning med en diskret, kompakt terminal. Detta gjordes möjlig genom innovativ lågbyggd terminalutrustning i kombination med horisontell lastning och lossning av containers.
Den invändiga höjden i terminalen minimeras och kommunen får en lösning som är utrymmeseffektiv och smälter väl in i den nya bebyggelsen. Samtidigt bidrar systemet positiv till närmiljön i form av enkel och bekväm källsortering av hushållsavfallet.

 

För mer information, kontakta:

Mats Höijertz
Försäljningschef, Logiwaste
+46 (0)70 471 11 26