• 0301hospital Top1700x850

    Vi är med dig hela vägen

    Komplett erbjudande av produkter och tjänster.
    Före, under och efter att anläggningen är på plats

Utöver nyckelfärdiga anläggningar för automatisk insamling av avfall och tvätt erbjuder Logiwaste en komplett uppsättning tjänster och produkter. Det ger våra kunder tillgång till all kompetens och utrustning som krävs för att säkerställa effektivt genomförda projekt, från början till slut och därefter drift och service

Tjänster

Tjänster

Vi ger våra kunder hjälp och stöd i sina projekt. Rådgivning, projektering, systemdesign, modernisering, drift och underhåll är områden där vi hjälper våra kunder till att professionellt och effektivt driva projekten framåt.


Produkter

Produkter

Logiwaste utvecklar alla nyckelkomponenter till en sopsugsanläggning med förutsättningen att det ska resultera i ett stort mervärde för både kund och slutanvändaren. Enkelt, säkert och hygieniskt för användaren. Driftsäkert och ekonomiskt för kunden.