• 0705 Drift Top1700x600

    Drift och underhåll av sopsugsanläggningar


Logiwaste säkerställer en trygg och pålitlig drift av våra kunders sopsugsanläggningar genom att erbjuda lösningar för drift och underhåll där rätt nivå av tjänster anpassas för varje kunds behov.

Trygghet och enkelhet

Trygghet och enkelhet

Vi vill göra det tryggt och enkelt att äga sin sopsugsanläggning. Vi kan systemen och tekniken i alla olika fabrikat av sopsugsanläggningar på marknaden.

Logiwaste erbjuder därför en bred uppsättning tjänster, från de mest grundläggande åtgärderna till att ta hela service- och driftansvaret för en komplett anläggning, inklusive optimering och energieffektivisering.

I samråd med kund kommer vi överens om rätt servicenivå för en långsiktigt kostnadseffektiv och driftsäker anläggning.
Planerat underhåll

Planerat underhåll

Logiwaste hjälper kunder att lägga upp en plan för förebyggande underhåll på sopsugsanläggningen. Med underhåll vid givna intervall minimeras slitaget och systemets livslängd ökar samtidigt som risken för driftstörningar minskar.

Här ingår även utarbetande av reservdelslistor för att säkra driften på kort och lång sikt med driftkritiska komponenter. Tillsammans går vi igenom driftskritiska delar och produkter som hålls i lager för att snabbt kunna bytas ut (swap-and-repair) och minimera störningar i driften.

Reparation och felavhjälpning

Reparation och felavhjälpning

Logiwaste har en komplett uppsättning tjänster för avhjälpande service och reparation. Det kan handla om direkt avhjälpande åtgärder, reparation och byte av komponenter. Logiwaste kan erbjuda jourberedskap med kort inställelsetid av drifttekniker på plats. Vi tillhandahåller personal med rätt kompetens anpassat efter problemets art.
Drift

Drift

Logiwaste erbjuder kundanpassade lösningar för den dagliga driften av sopsugsanläggningen. Från ett totalåtagande där Logiwaste har fullt ansvar för driften av anläggningen med personal på plats, till fjärrövervakade och fjärrstyrda åtgärder vid händelse av driftavbrott.