Krasnoyarsk Regionsjukhus

Regionsjukhuset i den Sibiriska staden Krasnoyarsk i Ryssland har genomgått en större renovering och utbyggnad. I samband med detta beslutades att även förbättra logistiken av avfall och tvätt genom att installera ett system för automatiserad insamling.

Logiwaste fick uppdraget att leverera sopsugsystemet som installerades i såväl de befintliga delarna av sjukhuset som den nya utbyggnaden.

Systemet som Logiwaste levererat hanterar två fraktioner, en för restavfall och en för tvätt.

I systemet finns totalt 51 inkast som personalen använder för att slänga säckarna med avfall och tvätt. Tvätten sugs till en tvätterminal med tvättseparator för vidare hantering. Avfallet sugs i sin tur till en sopterminal med en filtercontainer. Systemet styrs av Logiwaste styrsystem.

 
Projektinformation
  • Projekt: Krasnoyarsk Regionsjukhus
  • Kund: Portopronto
  • Plats: Krasnoyarsk, Ryssland
  • Användning: Sjukhus
  • System: DN500 mm stationärt sopsugssystem
  • Antal fraktioner: 2 st. Restavfall, tvätt
  • Antal inkast: 51 st.
  • Projektstart: 2018
  • Driftstart: 2019