• 0901 Top1700x600

  Referenceprojekt
  og kundeværdi

Logiwaste indgår som en naturlig aktør og aktiv partner der, hvor fremtidige boligområder og hospitaler ser dagens lys. Gennem årene har vi arbejdet med masser af spændende og udfordrende projekter, hvor vi har bidraget med effektive, brugervenlige systemer til indsamling af affald og vasketøj.

Karolinska Hospital

Karolinska Hospital

Nyopførelse af et automatisk affaldssugesystem, et køkkenaffaldssystem og et system til vasketøjshåndtering for et af verdens mest moderne hospitaler.

 • Levering af tre forskellige systemer på hospitalet. Affaldssug, køkkenaffaldssystem, vask til vasketøjshåndtering
 • Fire forskellige affaldsfraktioner
 • Mere end 200 fuldautomatiske indkast
Löwenströmska hospital

Löwenströmska hospital

Modernisering af affaldssugeanlæg i flere etaper. Udskiftning af alle indkast med nyt RFID-låsesystem, som resulterer i:

 • Øget sikkerhed
 • Betydeligt mindre energiforbrug og lavere driftsomkostninger
 • Øget driftssikkerhed og mindre støj fra indkast

Södersjukhuset

Södersjukhuset

Logiwaste har erstattet en gammel styre- og overvågningssystem for hospitalets affalds- og vasketøjssug samt foretaget en gennemgang og udskiftning af visse hovedkomponenter i systemet.

 • Nyt moderne styresystem.
 • Muliggør kommunikation med hospitalets centrale styresystem.

Karlstad Centralsjukhus

Karlstad Centralsjukhus

Udvidelse og modernisering af hospitalets affaldssugeanlæg. Logiwaste installerer indkast og rør til affalds- og vasketøjssug, som skal forbindes med et eksisterende system.

 • Mere effektivt energiforbrug med det nye styresystem.
 • To forskellige fraktioner
 • Fuldautomatiske indkast
Grilstad Marina, Trondheim

Grilstad Marina, Trondheim

Nyopførelse af affaldssugeanlæg til et nybygget boligområde i Trondheim, Norge, hvor der håndteres to affaldsfraktioner for cirka 1000 boliger.

 • Automatiske, berøringsfri indkast
 • To affaldsfraktioner
Tiller Øst, Trondheim

Tiller Øst, Trondheim

Nyopførelse af affaldssugeanlæg i boligområde, Trondheim, Norge. Systemet skal håndtere op til 2.650 boliger.

 • To affaldsfraktioner
 • 55 indkast
Solbjersområdet

Solbjersområdet

Logiwaste leverer en moderne løsning, der gør det lettere for beboere og erhvervsliv i området at gøre det rigtige, når de skal skille sig af med deres affald. Med sortering af fire forskellige fraktioner af affald vil brugere få en effektiv og samtidig miljøvenlig løsning i området.

 • Fire affaldsfraktioner
 • 30 affaldsindkast til beboerne
 • 20 indkast til virksomheder og en snes skraldespande i området