• 0901 Top1700x600

    Referensprojekt
    och kundnytta

Logiwaste är med som en naturlig aktör och aktiv partner där framtidens bostadsområden och sjukhus växer fram. Vi har genom åren arbetat med mängder av spännande och utmanande projekt och där vi bidragit med effektiva, användarvänliga system för insamling av avfall och tvätt.

Karolinska Sjukhuset

Karolinska Sjukhuset

Nybyggnad av ett automatiskt sopsugsystem, ett köksavfallssystem och ett system för tvätthantering till ett av världens modernaste sjukhus. Fyra olika avfallsfraktioner. Fler än 200 helautomatiska inkastluckor

Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset

Systemet Logiwaste levererar inkluderar terminal för både avfall och tvätthantering, rörsystem samt cirka 50 inkastluckor genom vilka personalen enkelt och bekvämt kommer att slänga säckar med avfall och tvätt.

Grilstad Marina

Grilstad Marina

Nybyggnad av sopsugsanläggning för ett nybyggt bostadsområde i Trondheim, Norge som hanterar två fraktioners avfall för cirka 1000 bostäder. Helautomatiska, beröringsfria inkastluckor för användarna.

Tiller Öst

Tiller Öst

Nybyggnad av sopsugsanläggning i bostadsområde, Trondheim, Norge. Kompakt och effektiv terminallösning. Systemet är dimensionerat för cirka 2650 lägenheter. Insamling av Två fraktioner avfall. Cirka 70 inkastluckor.

Sundmolen, Köpenhamn

Sundmolen, Köpenhamn

Logiwaste levererar ett stationärt sopsugssystem för automatisk insamling av fyra fraktioner avfall i området Sundmolen Väst och Öst, en del av Nordhamnen. Fullt utbyggd kommer systemet att hantera avfall från 850 bostäder.

Löwenströmska sjukhuset

Löwenströmska sjukhuset

Logiwaste har genomfört en total genomgång av systemet med modernisering och åtgärder på ett flertal olika områden. Det har resulterat i en mer driftsäker anläggning och lägre driftkostnader.

Kungälvs sjukhus

Kungälvs sjukhus

Logiwaste levererar en automatisk sopsugslösning för att effektivt hantera restavfallet på sjukhuset, från avdelningarna ner till terminalen. I systemet ingår inkastluckor, komplett rörsystem, en terminal med komprimator och container, en filter-container samt styrsystem.

Södersjukhuset tvätterminal

Södersjukhuset tvätterminal

Logiwaste har levererat två system; ett automatiskt tvättsugssystem på sjukhuset och en mottagningsanläggning med lastficka och bandtransportörer på ett externt tvätteri.

Karlstad Centralsjukhus

Karlstad Centralsjukhus

Tillbyggnad och modernisering av sjukhusets sopsugsanläggning. Nya helautomatiska inkastluckor med RFID-låsning, rör för sop- och tvättsug som kopplats ihop med ett befintligt system.

Solbjersområdet

Solbjersområdet

System för insamling av fyra fraktioner avfall för cirka 700 bostäder, samt kommersiella verksamheter. Totalt över 60 st bostadsinkast, kommersiella inkast och papperskorgar.

China Life, Beijing

China Life, Beijing

Stationär sopsugsanläggning för hantering av två olika fraktioner avfall till China Life Insurance, Kinas största livförsäkringsbolag och nya huvudkontor i Beijing.

Fabriksparken

Fabriksparken

Logiwaste levererar ett komplett tvåfraktionssystem som hanterar restavfall och matavfallet i området. När området står klart år 2021 kommer totalt 450 nya bostäder att vara anslutna till det sopsugssystemet.

Persaunet helse- og velferdssenter

Persaunet helse- og velferdssenter

Ett nytt vårdhem med 96 vårdplatser, 50 omsorgslägenheter. Ett bra exempel på hur ett vårdhem kan nå samma höga standard som större sjukhus vad det gäller arbetsmiljö, hygien och effektivitet i avfallshanteringen.

Östermalms saluhall

Östermalms saluhall

Ett nytt automatiskt sopsugsystem för att effektivt och hygieniskt ta hand om avfallet från saluhallens handlare och verksamheter. Inkast i två olika fastigheter, kopplat till underjordisk terminal.

Moholt 5050

Moholt 5050

Ett komplett två-fraktions stationärt sopsugssystem som hanterar avfallet för 632 studentbostäder fördelade på fem hus. Systemet består av 23 stycken inkast Logiwaste Model C, ett rörsystem, terminal med en komprimator med container samt en filtercontainer.

VEA Sykehjem

VEA Sykehjem

Logiwaste är med i utbyggnaden och levererar ett sopsugssystem för avfall och tvätt som kompletterar den nuvarande systemet. Systemet installeras i de nya vårdlokalerna och integreras med den befintliga sopsugsanläggningen för båda fraktionerna.