• 0901 Top1700x600

  Referensprojekt
  och kundnytta

Logiwaste är med som en naturlig aktör och aktiv partner där framtidens bostadsområden och sjukhus växer fram. Vi har genom åren arbetat med mängder av spännande och utmanande projekt och där vi bidragit med effektiva, användarvänliga system för insamling av avfall och tvätt.

Karolinska Sjukhuset

Karolinska Sjukhuset

Nybyggnad av ett automatiskt sopsugsystem, ett köksavfallssystem och ett system för tvätthantering till ett av världens modernaste sjukhus.

 • Leverans av tre olika system i sjukhuset. Sopsug, köksavfallssystem, system för tvätthantering
 • Fyra olika avfallsfraktioner
 • Fler än 200 helautomatiska inkastluckor
Löwenströmska sjukhuset

Löwenströmska sjukhuset

Modernisering av sopsugsanläggning i flera etapper. Byte av alla inkastluckor mot nya med RFID-låsning som resulterat i:

 • Ökad säkerhet
 • Kraftigt sänkt energiförbrukning och lägre driftskostnader
 • Ökad driftsäkerhet samt färre larm från inkastluckor


Södersjukhuset

Södersjukhuset

Logiwaste har ersatt ett gammalt styr- och övervakningssystem för sjukhusets sop- och tvättsug samt genomfört en genomgång och byte av vissa huvudkomponenter i systemet.

 • Nytt modernt styrsystem
 • Möjliggör kommunikation med sjukhusets centrala styrsystem

Karlstad Centralsjukhus

Karlstad Centralsjukhus

Tillbyggnad och modernisering av sjukhusets sopsugsanläggning. Logiwaste installerar inkast och rör för sop- och tvättsug som ska kopplas ihop med ett befintligt system.

 • Effektivare energianvändning genom nytt styrsystem
 • Två olika fraktioner
 • Helautomatiska inkastluckor
Grilstad Marina

Grilstad Marina

Nybyggnad av sopsugsanläggning för ett nybyggt bostadsområde i Trondheim, Norge som hanterar två fraktioners avfall för cirka 1000 bostäder.

 • Automatiska, beröringsfria inkastluckor
 • Två fraktioner avfall
Tiller Öst

Tiller Öst

Nybyggnad av sopsugsanläggning i bostadsområde, Trondheim, Norge. Systemet ska hantera upp till 2.650 bostäder.

 • Två fraktioner avfall
 • 55 inkastluckor
Solbjersområdet

Solbjersområdet

Logiwaste levererar en modern lösning som underlättar för de boende och verksamma i området att göra rätt när de ska slänga sitt hushållsavfall. Med sortering av fyra olika fraktioner avfall kommer användarna att få en effektiv och samtidigt miljömässigt hållbar lösning i området.

 • Fyra fraktioner avfall
 • 30 avfallsinkast för boende
 • 20 inkast för verksamheter och ett tiotal papperskorgar i området
Sundmolen, Köpenhamn

Sundmolen, Köpenhamn

Logiwaste levererar ett stationärt sopsugssystem för automatisk insamling av fyra fraktioner avfall i området Sundmolen Väst och Öst, en del av Nordhamnen. Fullt utbyggd kommer systemet att hantera avfall från 850 bostäder.
 • Rörnät, alla kvartersnät samt terminal och styrsystem
 • Cirka 60 stycken avfallsinkast som placeras utomhus eller väggmonterat inomhus
 • Fyra fraktioner avfall, restavfall, hårdplast, papper och kartong