• 0301hospital Top1700x850

  Hållbar, effektiv, hygienisk avfallsinsamling med sopsug

Hållbart, energieffektivt, hygieniskt, bra för både närmiljö, arbetsmiljö och för samhället i stort. Och inte minst enkelt. Fördelarna med sopsug är varierande och många. Oavsett om det gäller sjukhus, bostäder, kontor, eller andra kommersiella verksamheter finns det en god anledning att se över de möjligheter som finns med sopsug (avfallssug) och automatiserad insamling av tvätt.

Det avfall som samlas in kan med hjälp av modern teknik tas omhand på ett ansvarsfullt och miljösmart sätt. Ytkrävande, ohygienisk, traditionell avfallshantering kan ersättas med en hantering som är bättre för både samhälle, för miljön och för oss människor.

 

Genom att transportera avfallet under mark till en strategiskt placerad terminal i utkanten av ett bostadsområde eller till en terminal i ett sjukhus kan hanteringen effektiviseras, hygienen förbättras, närmiljön förbättras och miljöpåverkan radikalt reduceras.

 

I bostadsområden och stadskärnor bidrar sopsug (avfallssug) till:

I bostadsområden och stadskärnor bidrar sopsug (avfallssug) till:

 • En bättre totalekonomi genom lägre driftkostnader, bättre utnyttjande av ytor, samt ökat värde på anslutna fastigheter.
 • En ökad livskvalitet genom minskad trafik i närområdet och ett system som är rent och hygieniskt.
 • En hållbar framtid med minskade utsläpp och enkel källsortering.
 • En bättre arbetsmiljö för renhållningsarbetare med mindre tungt och riskfyllt manuellt arbete.

Läs mer

I vårdmiljöer bidrar automatiserad insamling av avfall och tvätt till:

I vårdmiljöer bidrar automatiserad insamling av avfall och tvätt till:

 • Förbättrad säkerhet och hygien genom ett slutet system, minskad manuell hantering och möjlighet till spårbarhet och åtkomst med hjälp av RFID-taggar.
 • En bättre ergonomi och arbetsmiljö med minskat behov av avfalls och tvättransporter i korridorer, hissar och kulvertar.
 • Minskad manuell hantering och lägre driftskostnader med ett helautomatiskt system som är tillgängligt 24/7.
 • Minskade totala investeringskostnader genom ett effektivt flöde, minskat behov av golvyta och en lång livslängd på systemet.

Läs mer

Effektiv avfallshantering i kommersiella och offentliga miljöer

Effektiv avfallshantering i kommersiella och offentliga miljöer

 • Effektiv avfallshantering i offentliga och kommersiella sammanhang.
 • Enkelt, hygieniskt och en bättre arbetsmiljö.
 • Automatisk insamling minskar den manuella hanteringen.
 • Effektiv hantering med låga driftkostnader.

Läs mer