• Logiwaste i korthet

    Vi bidrar till en bättre totalekonomi, en bättre miljö och en hållbar framtid genom sopsug och system för automatiserad avfalls- och tvättinsamling.

Logiwaste skapar mervärde för både kunder och ägare genom djup kompetens inom teknologi för automatisk insamling av avfall och tvätt kombinerat med affärskunnande och innovationskraft.

 

Om Logiwaste

Logiwaste är ett Svenskt miljöteknikföretag grundat 2006. Bolaget bidrar till en bättre totalekonomi, arbetsmiljö, närmiljö och en hållbar framtid genom helhetslösningar inom automatiserad avfalls- och tvätthantering.

En ledande aktör

Logiwaste är en av de ledande aktörerna i norden inom lösningar för automatiserad insamling av avfall för bostadsområden, innerstadsområden och kommersiella fastigheter, samt automatiserad insamling av avfall och tvätt för sjukhus och vårdmiljöer.

Komplett leverantör

Logiwaste har en komplett uppsättning av produkter och lösningar för att leverera ökat värde för sina kunder i form av sänkta kostnader, ökad effektivitet, en förbättrad arbetsmiljö och ett hållbart samhälle.

Vårt ledningssystem

Logiwaste är certifierade enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9001, miljöledningssystemet ISO 14001, samt OHSAS 18001 ledningssystem för arbetsmiljö. Läs mer om arbetet med våra certifikat här.