• Vårt arbete med ledningssystem inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Logiwaste är certifierat enligt de tre viktigaste standarderna ISO 9001:2015 för kvalitet, ISO 14001:2015 för miljö och ISO 45001:2018 för arbetsmiljö.

Ledningssystem350
Att skapa effektiva insamlingslösningar för avfall och tvätt innebär samtidigt att vi påverkar människor i deras vardag, både på deras arbetsplatser och på fritiden och ofta för en lång tid framöver. Vi har som leverantör här ett ansvar att i vårt arbete ta hänsyn till miljö, arbetsmiljö och kvalitet. Våra certifieringar är effektiva verktyg i det arbetet.
Logiwaste arbetar aktivt med kvalitet, miljö och arbetsmiljö och är certifierade enligt kvalitetssystemet SS-EN ISO 9001:2015, miljöledningssystemet SS-EN ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018 kvalitetssystem för arbetsmiljö.
Med hjälp av ledningsystemet skapar vi mervärden för våra kunder, för samhället, våra partners, våra anställda och våra ägare. Det inkluderar ökad lönsamhet, ökad kundtillfredsställelse och att minska den negativa miljöpåverkan från vår verksamhet. Vi säkerställer samtidigt en god arbetsmiljö för våra anställda.
Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

Logiwaste AB, kvalitetspolicy är att genom ett aktivt kvalitetsarbete, som ständigt utvecklas, skapa ökad lönsamhet och kundtillfredsställelse.


Miljöpolicy

Miljöpolicy

Vi strävar ständigt efter att minska negativ miljöpåverkan från vår verksamhet. Detta sker genom att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser och övriga utsläpp till luft och vatten, minimera kemikalieanvändningen och minska uppkomsten av avfall.

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy

Det övergripande målet för arbetsmiljöarbetet i vår verksamhet är att säkerställa en arbetsmiljö som inte utsätter arbetstagare för ohälsa eller olycksfall och som är tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den verksamhet som råder i företaget.

SS-EN ISO 9001:2015Ledningssystem för Kvalitet

SS-EN ISO 9001:2015
Ledningssystem för Kvalitet

SS-EN ISO 14001:2015Ledningssystem för miljö

SS-EN ISO 14001:2015
Ledningssystem för miljö

ISO 45001:2018Ledningssystem för arbetsmiljö

ISO 45001:2018
Ledningssystem för arbetsmiljö