• Så fungerar
    avfallshantering
    med Logiwaste
    mobila sopsugssystem

 

Mobila sopsugssystem består av ett rörsystem med inkastpunkter, en eller flera lagringstankar och en dockningspunkt dit avfallet sugs med hjälp av undertryck från ett sugfordon. Där samlas avfallet upp för vidare transport till avfallsanläggning.

Avfallet slängs

Avfallet slängs

Soppåsar slängs i ett eller flera inkast beroende på lagringstankens storlek och utformning. När flera avfallsfraktioner ska slängas används en lagringstank per fraktion. Inkasten kan placeras på strategiska platser inomhus eller utomhus och utformas på en mängd olika sätt för att uppfylla krav på form och funktion.
Avfallet mellanlagras i tankar

Avfallet mellanlagras i tankar

Soporna mellanlagras i en eller flera lagringstankar som töms av ett sugfordon, via rörnätet, under förutbestämda dagar. Oftast dimensioneras tankarna för en veckas lagring men utformas givetvis tillsammans med beställaren och gällande regler. Flera inkastpunkter och tankar kan kopplas samman via ett rörnät med gemensam tömningspunkt (dockningspunkt).
Avfallet transporteras i rörsystem

Avfallet transporteras i rörsystem

Med hjälp av undertryck som genereras från ett sugfordon transporteras sedan soporna genom det rörsystem som binder samman tankarna med dockningspunkten. Rörsystemen placeras normalt i mark utomhus men kan även placeras inomhus, på vägg, i golv eller upphängda i tak.
Avfallet samlas upp av sugfordonet

Avfallet samlas upp av sugfordonet

Till skillnad från en stationär sopsugsanläggning finns inte någon fast terminal med containers för uppsamling av avfallet. Utrustningen som krävs för transport i rören finns istället integrerat i sugfordonet som en mobil terminal. Föraren styr tömningen och soporna sugs direkt in i fordonet via en dockningspunkt. Där lagras avfallet för vidare transport till återvinningscentralen.