• Sopsugsystem i bostadsområdenoch stadskärnor

  Sopsugssystem för bostadsområden och stadskärnor

Med en sopsugsanläggning hanteras avfallsinsamlingen diskret placerad under mark på samma sätt som el, vatten och avlopp. Det ger mervärden för samhället, fastighetsägaren, renhållningsarbetarna och inte minst för användarna och de boende i området.

Avfallshantering med sopsug ger en bättre totalekonomi

Avfallshantering med sopsug ger en bättre totalekonomi

 • Ökat värde på bostadsområde och lägenheter.
 • Lägre driftskostnad genom centraliserad hantering, färre sophämtningar och mindre manuellt arbete.
 • Möjliggör förtätad byggnation och minskat behov av miljörum, särskilt viktigt där mark är kostsam.
En ökad livskvalitet

En ökad livskvalitet

 • Ingen tung trafik i bostadsområdet, lägre olycksrisk, mindre avgaser och buller.
 • Hög tillgänglighet, avfallsinkasten blir aldrig överfulla.
 • Rent och hygieniskt med ett minimum av dålig lukt tack vare slutna system och beröringsfri teknik.
 • Mindre risk för ohyra och skadedjur.
 • Design som bidrar till en tilltalande och modern boendemiljö.
En hållbar framtid och minskad risk för arbetsskador

En hållbar framtid och minskad risk för arbetsskador

 • Minskade utsläpp från transporter genom centraliserad och snabb hämtning av avfall.
 • Möjliggör enkel och användarvänlig källsortering för valfritt antal avfallsfraktioner.
 • Bättre arbetsmiljö med mindre tungt och riskfyllt manuellt arbete.