• Effektiv hantering avstora avfallsmängder

  Sopsug för kommersiella och offentliga fastigheter och miljöer

Logiwastes sopsugsanläggningar för kommersiella fastigheter och offentliga miljöer är slutna system från papperskorgar och sopinkastinkast till container. Det ger en säker, effektiv och hygienisk insamling under mark, med ett minimum av manuell hantering. Systemet är utvecklat med användaren i fokus. Enkelt, tillgängligt och ergonomiskt.

Anpassat för Höghus • Kontor • Flygplatser • Mässor • Saluhallar • Köpcentrum • Parkmiljö • Arenor • Nöjesfält

Avfallshantering med sopsug ger en bättre totalekonomi

Avfallshantering med sopsug ger en bättre totalekonomi

 • Lägre driftskostnad genom centraliserad hantering, färre sophämtningar och mindre manuellt arbete.
 • Systemet är helt automatisk och tillgängligt dygnet runt, året runt.
 • Ett modernt styrsystem optimerar systemdriften och energiåtgången.
 • Systemet är utformat för en mycket lång livslängd.
Förbättrad säkerhet, effektivitet och hygien

Förbättrad säkerhet, effektivitet och hygien

 • Systemet är slutet från inkast till container vilket minskar risken för ohyra och skadedjur runt papperskorgar och sopinkast.
 • Rent och hygieniskt med ett minimum av dålig lukt tack vare slutna system och beröringsfri teknik.
 • Hög tillgänglighet, avfallsinkasten blir aldrig överfulla. Vi har ett komplett utbud av inkastluckor anpassade för olika tillämpningar
 • Möjlighet att styra åtkomst till avfallsinkast med RFID-taggar förbättrar säkerheten och underlättar spårbarhet.
En hållbar framtid och minskad risk för arbetsskador

En hållbar framtid och minskad risk för arbetsskador

 • Ingen tung trafik i närområdet, lägre olycksrisk, mindre avgaser och buller.
 • Möjliggör enkel och användarvänlig källsortering för valfritt antal avfallsfraktioner.
 • Bättre arbetsmiljö med mindre tungt och riskfyllt manuellt arbete.
 • Design som bidrar till en tilltalande och modern närmiljö.