• 0301hospital Top1700x850

    Komplett tjänsteerbjudande inom sopsug

    Att hantera avfallet med sopsug är en bra början.
    Vi hjälper er att få ut mer av er anläggning.

Logiwaste är med som ett stöd för våra kunder genom hela sopsugsanläggningens livscykel, från rådgivning och projektering till färdig anläggning och därefter drift och service. Vi hjälper även kunder att förbättra och optimera befintliga sopsugsanläggningar.

Rådgivning

Rådgivning

Logiwaste har erfarenheten och kunskapen att hjälpa kunder att förbättra och optimera sin befintliga anläggning. Vi erbjuder våra kunder en tydlig åtgärdsplan med konkreta förbättringsåtgärder.

Projektering

Projektering

Vi ger våra kunder hjälp och stöd i sina sopsugsprojekt för att professionellt och effektivt driva dessa framåt genom projekteringens samtliga faser, från förprojektering till slutlig bygghandling.

Systemdesign

Systemdesign

Vi ger våra kunder möjlighet att maximera nyttan med sopsug. Tillsammans med Logiwaste får våra kunder tillgång till spetskompetens inom systemdesign för sopsug och tvättsug.

Drift och underhåll

Drift och underhåll

Logiwaste säkerställer en trygg och pålitlig drift av våra kunders sopsugsanläggningar genom att erbjuda lösningar för drift och underhåll där rätt nivå av tjänster anpassas för varje kunds behov.

Modernisering

Modernisering

Logiwaste genomför kundanpassade moderniseringar av befintliga sopsugsanläggningar. Det ger kunderna mervärden i form av ökad effektivitet, lägre driftkostnader och längre livslängd.