• 0702 Projektering1700x600

    Systemdesign av sopsug och lösningar för insamling av avfall och tvätt

Vi ger våra kunder möjlighet att maximera nyttan med sopsug. Tillsammans med Logiwaste får våra kunder tillgång till spetskompetens inom systemdesign för sopsug och tvättsug.

Erfarenhet och kunskap

Erfarenhet och kunskap

Att designa ett effektivt sopsugssystem eller tvättsugssystem har lika mycket att göra med erfarenhet som med teknisk kompetens. I dialog med beställare utformas system och ingående komponenter baserat på dimensionering, kapacitet och funktionalitet.

Vi utvecklar anläggningar anpassade till användarnas behov, som är kostnadseffektiva att installera, energieffektiva i drift och underhåll och har en lång livslängd. Det ger effektiv hantering av avfall och tvätt och maximerar värdet för kunden.

Komplett uppsättning produkter anpassade för krävande miljöer

Komplett uppsättning produkter anpassade för krävande miljöer

Logiwaste designar såväl nya sopsugssystem som ombyggnader, tillbyggnader och moderniseringar av befintliga anläggningar.

Vi har en komplett produktportfölj och ett stort urval av innovativa komponenter speciellt utformade för förhållandena som råder i de miljöer som de ska användas i såsom bostadsområden, stadskärnor, sjukhus, vårdhem och i kommersiella fastigheter.

Logiwaste har utöver sopsug ett flertal olika lösningar för hantering av tvättsäckar både inom och utanför sjukhuset.