• 0301hospital Top1700x850

    Service, drift och underhåll av sopsug

    Heltäckande inom service av automatiserade insamlingssystem för avfall och tvätt

Vi underlättar för våra kunder när det gäller att äga och underhålla en sopsugsanläggning, genom att erbjuda tydliga och heltäckande servicetjänster. Det innefattar allt från de mest grundläggande åtgärderna till komplett service- och driftansvar.  

Vi gör det enkelt och besvärsfritt

Vi skräddarsyr alltid vårt erbjudande efter vad varje kund faktiskt behöver, varken mer eller mindre. Eftersom alla system är olika till storlek och omfattning är även våra tjänster det.

Heltäckande serviceerbjudande

Vi erbjuder en komplett uppsättning tjänster, från de mest grundläggande åtgärderna till service- och driftansvar för kompletta system.

Vi är helt leverantörsoberoende

Vi kan erbjuda våra servicetjänster för alla installerade sopsugsanläggningar oavsett ursprungligt fabrikat. Vi kan systemen och tekniken i alla tillgängliga fabrikat av avfallssugsanläggningar på marknaden, såsom exempelvis Logiwaste, Envac, Eleiko, MariMatic.

Service och planerat underhåll

Regelbunden och systematisk service av sopsugssystem är en förutsättning för god prestanda och hög driftsäkerhet. Med planerat underhåll säkerställs även en lång livslängd på systemet. Med kundanpassad lagerhållning av driftkritiska komponenter kan avbrott snabbt åtgärdas och störningar i driften minimeras. 

Reparation och felavhjälpning

Vid akuta problem och behov av direkta felavhjälpande åtgärder som reparation eller byte av komponenter kan Logiwaste erbjuda snabb åtgärd med personal på plats.

Drift, jour och support

Logiwaste erbjuder kundanpassade lösningar för den dagliga driften av sopsugsanläggningar. Från grundläggande tjänster såsom fjärrövervakning och fjärrstyrning vid händelse av driftstörning, till ett heltäckande åtagande där Logiwaste tar fullt ansvar för drift av anläggningen med personal på plats.
Med telefonsupport kan många problem avhjälpas på distans med hjälp av fjärruppkoppling. För en extra nivå av säkerhet på kritiska system och anläggningar är jourberedskap ett bra alternativ. Med kort inställelsetid av en drifttekniker på plats minimeras risken för avbrott i driften.
 

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig inom service, drift och underhåll av sopsugssystem? Hör av Er via formuläret nedan, eller ring oss på 08-736 00 96.
 Vill du göra en felanmälan, klicka här

Vänligen skriv ditt förnamn.
Vänligen skriv ditt efternamn.
Företagsnamn saknas
E-mail saknas
Telefonnummer saknas
Invalid Input
Beskrivning saknas
Invalid Input

 

Fler produktområden som är relaterade till avfallshantering med sopsug

Tjänster

Tjänster

Vi ger våra kunder hjälp och stöd i sina projekt. Rådgivning, projektering, systemdesign, modernisering, drift och underhåll är områden där vi hjälper våra kunder till att professionellt och effektivt driva projekten framåt.


Produkter

Produkter

Logiwaste utvecklar alla nyckelkomponenter till en sopsugsanläggning med förutsättningen att det ska resultera i ett stort mervärde för både kund och slutanvändaren. Enkelt, säkert och hygieniskt för användaren. Driftsäkert och ekonomiskt för kunden.