• 0702 Projektering1700x600

    Projektering av sopsugsanläggningar

Vi ger våra kunder hjälp och stöd i sina sopsugsprojekt för att professionellt och effektivt driva dessa framåt genom projekteringens samtliga faser, från förprojektering till slutlig bygghandling.

Erfarenhet och kunskap

Erfarenhet och kunskap

Vi projekterar för såväl nybyggnationer som ombyggnader, tillbyggnader och moderniseringar av befintliga anläggningar.

Vår erfarenhet och kunskap tillsammans med välutvecklad metodik och verktyg ger en effektiv projektering.

Vi är med genom hela projektet

Vi är med genom hela projektet

När projekteringsfasen i ett projekt går igång är Logiwaste med från start och deltar i projekteringens samtliga faser, från förprojektering till slutlig bygghandling.

En sammanhållande partner

En sammanhållande partner

Vi håller ett nära samarbete med beställarens konsulter och samarbetspartners och säkerställer att sopsugsanläggningen, dess funktioner och funktionskrav integreras i övriga delar i projektets framdrift som en del av en större helhet.

Vi diskuterar gärna olika installationslösningar och val av metoder för projekteringen för ett väl samordnat och kostnadseffektivt system.