• 0702 Projektering1700x600

    Projektering av sopsugsanläggningar


Vi ger våra kunder hjälp och stöd i sina sopsugsprojekt för att professionellt och effektivt driva dessa framåt genom projekteringens samtliga faser, från förprojektering till slutlig bygghandling..  

Erfarenhet och kunskap

Vi projekterar för såväl nybyggnationer som ombyggnader, tillbyggnader och moderniseringar av befintliga anläggningar. Vår erfarenhet och kunskap tillsammans med välutvecklad metodik och verktyg ger en effektiv projektering.

Vi är med genom hela projektet

När projekteringsfasen i ett projekt går igång är Logiwaste med från start och deltar i projekteringens samtliga faser, från förprojektering till slutlig bygghandling..

En sammanhållande partner

Vi håller ett nära samarbete med beställarens konsulter och samarbetspartners och säkerställer att sopsugsanläggningen, dess funktioner och funktionskrav integreras i övriga delar i projektets framdrift som en del av en större helhet.
Vi diskuterar gärna olika installationslösningar och val av metoder för projekteringen för ett väl samordnat och kostnadseffektivt system. 


Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig inom projektering av sopsugssystem? Hör av Er via formuläret nedan, eller ring oss på 08-736 00 96

Vänligen skriv ditt förnamn.
Vänligen skriv ditt efternamn.
Företagsnamn saknas
E-mail saknas
Telefonnummer saknas
Invalid Input
Beskrivning saknas
Invalid Input

 

Fler produktområden som är relaterade till avfallshantering med sopsug

Tjänster

Tjänster

Vi ger våra kunder hjälp och stöd i sina projekt. Rådgivning, projektering, systemdesign, modernisering, drift och underhåll är områden där vi hjälper våra kunder till att professionellt och effektivt driva projekten framåt.


Produkter

Produkter

Logiwaste utvecklar alla nyckelkomponenter till en sopsugsanläggning med förutsättningen att det ska resultera i ett stort mervärde för både kund och slutanvändaren. Enkelt, säkert och hygieniskt för användaren. Driftsäkert och ekonomiskt för kunden.