• 0704 Modernisering1700x600

    Modernisering av
    befintliga sopsugsanläggningarLogiwaste genomför kundanpassade moderniseringar av befintliga sopsugsanläggningar. Det ger kunderna mervärden i form av ökad effektivitet, lägre driftkostnader och längre livslängd.  

Modernisering, en kostnadseffektiv investering

Naturligt slitage ökar med tiden behovet av reparationer, service och underhåll för en anläggning. Samtidigt går utvecklingen framåt med ny och effektivare teknik. Att modernisera en befintlig anläggning genom att byta ut delar och komponenter mot ny modern teknik är ofta en kostnadseffektiv investering som förlänger livslängden på anläggningen betydligt.
Logiwaste har kompetensen och expertisen att genomföra moderniseringar på egna och andras anläggningar. Vi kan systemen och tekniken i alla på marknaden förekommande fabrikat av sopsugsanläggningar.

Erfarenhet och kunskap

Vår erfarenhet av och kunskap på området ger oss en unik uppsättning kompetenser inom teknik, mekanik och styrsystem för sopsug och tvättsug. Kombinationer av expertis gör att vi kan finnas med som ett stöd under hela projektets gång.
Exempel på vanliga åtgärder kan vara:
- Utbyte av äldre komponenter mot nya moderna och effektivare.
- Uppgradering eller byte av styrsystem för att förbättra energianvändningen i systemet.
- Energioptimering av anläggningen som helhet.
Vi fokuserar på det som är viktigt och kostnadseffektivt och erbjuder våra kunder en tydlig åtgärdsplan med konkreta åtgärder för moderniseringen.

Många fördelar med modernisering av en befintlig sopsug

Oavsett om kunden redan har en specifik åtgärd i åtanke eller om en komplett revision av anläggningen genomförs finns ett flertal fördelar som en modernisering kan medföra.
- Sänka driftkostnader
- Förbättrad driftsäkerhet
- Effektivare användning av anläggningen
- Förlängd livslängd
- Förbättrad närmiljö och arbetsmiljö för användarna
- Anpassning efter nya krav som ställs från myndigheter och arbetsmiljöfaktorer
 
 
 

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig inom automatiserad insamling av avfall och tvätt? Hör av Er via formuläret nedan, eller ring oss på 08-736 00 96

Vänligen skriv ditt förnamn.
Vänligen skriv ditt efternamn.
Företagsnamn saknas
E-mail saknas
Telefonnummer saknas
Invalid Input
Beskrivning saknas
Invalid Input