• 120203 Miljopolicy1700x600

Kvalitetspolicy

Logiwaste konstruerar, bygger, tillhandahåller service för, samt driver system för automatisk insamling och hantering av avfall och tvätt. Genom vårt aktiva kvalitetsarbete som ständigt utvecklas skapas ökad kundtillfredsställelse och lönsamhet.

Vår utgångspunkt är att förstå våra kunders och slutanvändares behov och förväntningar. Utifrån dessa utvecklar och levererar vi produkter, lösningar och tjänster som ger värde och en positiv upplevelse för våra kunder.

Kvalitet ska finnas och säkerställas inom företaget i våra processer samt hos färdig produkt eller levererad tjänst. Kvalitet för oss är nöjda intressenter, och produkter och tjänster som uppfyller eller överträffar våra kunders och övriga intressenters krav.

På Logiwaste innebär kvalitetsarbetet att:

 • vi har en aktiv samverkan med, samt ställer höga kvalitetskrav på, våra underleverantörer av material och tjänster
 • identifiera kunders och intressenters behov, krav och förväntningar och att ha detta som utgångspunkt för planering av verksamheten
 • skapa innovativa och användarvänliga kundanpassade lösningar för avfallshantering
 • det finns en engagerad ledning som leder och inspirerar samtliga medarbetare till engagemang i kvalitetsfrågor och till att ta ansvar för sina bidrag till en god kvalitet
 • det finns en engagerad ledning som främjar ständiga förbättringar av verksamhetens processer, utvecklingen av tekniska lösningar, arbetssätt, arbetsmetoder och tjänster
 • alla medarbetare har möjlighet att utföra ett bra arbete genom rätt kompetens, stöd från kompetenta specialister, väl utvecklade och samspelande processer samt relevanta verktyg och hjälpmedel
 • organisation, arbetsfördelning och roller på Logiwaste är tydliga och kända, liksom ansvarsområden och befogenheter
 • vi ska bedöma och hantera kvalitetsrisker på ett systematiskt sätt, både i produktutveckling, i våra projekt samt under våra serviceuppdrag
 • främja god kommunikation, externt och internt
 • ständigt förbättra, mäta och utveckla verksamhetens processer
 • bedöma risker och möjligheter i strategiska frågor som rör verksamheten eller dess processer
 • löpande undersöka och riskbedöma den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön för att kunna hantera de åtgärder som behövs för att skapa en god arbetsplats

 

Upplands Väsby den 12 Augusti 2019

Daniel Martinwall
VD