• Vårt arbeid med styringssystemer innen kvalitet, miljø og arbeidsmiljø

Logiwaste er sertifisert i henhold til de tre viktigste standardene ISO 9001:2015 for kvalitet, ISO 14001:2015 for miljø og OHSAS 18001 for arbeidsmiljø.

Ledningssystem350
Å skape effektive innsamlingsløsninger for avfall og skittentøy innebærer at vi påvirker mennesker i deres hverdag, både på arbeidsplassen og på fritiden, og ofte i lang tid fremover. Vi har som leverandør et ansvar i arbeidet vårt å ta hensyn til miljø, arbeidsmiljø og kvalitet. Sertifiseringene er effektive verktøy i dette arbeidet.
Logiwaste arbeider aktivt med kvalitet, miljø og arbeidsmiljø og er sertifisert i henhold til kvalitetssystemet SS-EN ISO 9001:2015, miljøstyringssystemet SS-EN ISO 14001:2015 og OHSAS 18001 kvalitetssystem for arbeidsmiljø.
Ved hjelp av styringssystemet skaper vi merverdi for våre kunder, for samfunnet, våre partnere, våre ansatte og våre eiere. Dette inkluderer økt lønnsomhet, økt kundetilfredshet og å redusere negative påvirkninger på miljøet av fra virksomheten vår. Vi sikrer samtidig et godt arbeidsmiljø for våre ansatte.
Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

Logiwaste AB, har en kvalitetspolicy som går ut på å skape økt lønnsomhet og kundetilfredshet gjennom et aktiv kvalitetsarbeid, som stadig utvikles .Miljøpolicy

Miljøpolicy

Vi streber hele tiden etter å redusere negative påvirkninger på miljøet fra vår virksomhet. Dette gjøres ved å redusere utslipp av klimagasser og andre utslipp til luft og vann, redusere bruken av kjemikalier og redusere produksjonen av avfall.


Arbeidmiljøpolicy

Arbeidmiljøpolicy

Det overordnede målet for arbeidsmiljøarbeidet i vår virksomhet er å sikre et arbeidsmiljø som ikke utsetter arbeidstakerne for sykdom eller ulykker, og som er tilfredsstillende med hensyn til arbeidets natur og den virksomheten som råder i bedriften.

SS-EN ISO 9001:2015Styringssystem for kvalitet

SS-EN ISO 9001:2015
Styringssystem for kvalitet

SS-EN ISO 14001:2015Styringssystem for miljø   .

SS-EN ISO 14001:2015
Styringssystem for miljø .

OHSAS 18001Styringssystem for arbeidsmiljø

OHSAS 18001
Styringssystem for arbeidsmiljø

Logiwaste arbeider aktivt med kvalitet, miljø og arbeidsmiljø og er sertifisert i henhold til kvalitetssystemet SS-EN ISO 9001:2015, miljøstyringssystemet SS-EN ISO 14001:2015 og OHSAS 18001 kvalitetssystem for arbeidsmiljø.