• Avfallsug og automatisk innsamling av avfall og skittentøy for sykehus og omsorgsmiljøer

Logiwastes avfallssuganlegg for sykehus og omsorgsmiljøer er lukkede systemer fra sjakt til container. Det gir en sikker, effektiv og hygienisk innsamling med et minimum av manuell håndtering. Systemet er utviklet med brukeren i fokus. Enkel, tilgjengelig og ergonomisk.

Forbedret sikkerhet og hygiene

Forbedret sikkerhet og hygiene

 • Systemet er lukket fra sjakt til container, noe som reduserer risikoen for å bli utsatt for potensielt smittebærende avfall og skittentøy, for både pasienter og ansatte.
 • Begrenset manuell håndtering av avfall og skittentøysposer reduserer risikoen for arbeidsrelaterte skader for personalet.
 • Tilgang til sjakt med RFID-brikker forbedrer sikkerheten og forenkler sporbarheten.
Bedre ergonomi og arbeidsmiljø

Bedre ergonomi og arbeidsmiljø

 • Ikke noe behov for transport og håndtering i korridorer, heiser, kulverter og terminal.
 • Logiwaste har automatiske sjaktdører med lavt plasserte åpninger, noe som reduserer manuelle, tunge og høye løft.
 • Sjaktlukene er laget av rustfritt stål og veldig enkle å rengjøre.
Redusert manuell håndtering gir lavere driftskostnader

Redusert manuell håndtering gir lavere driftskostnader

 • Systemet er helautomatisk og tilgjengelig døgnet rundt, året rundt.
 • Behovet for personale som håndterer avfall og skittentøy reduseres betydelig.
 • Et moderne kontrollsystem optimaliserer systemdriften og energiforbruket.
Reduksjon av totale investeringskostnader

Reduksjon av totale investeringskostnader

 • Et automatisk system muliggjør et effektivt flyt og reduserer behovet for gulvplass.
 • Betydelig mindre plass er nødvendig i terminalen for håndtering av avfall og skittentøy.
 • Systemet er designet for en svært lang levetid.