• Referensprojekt

  Referanseprosjekter
  og kundenytte

Logiwaste er med som en naturlig aktør og aktiv partner der fremtidens boligområder og sykehus vokser frem. Gjennom årene har vi jobbet med mange spennende og utfordrende prosjekter og der vi har bidratt med effektive, brukervennlige systemer for innsamling av avfall og skittentøy.

Karolinska sykehuset

Karolinska sykehuset

Nybygging av et automatisk avfallssugsystem, kjøkkenavfallssystem og et system for håndtering av skittentøy for et av verdens mest moderne sykehus.

 • Levering av tre ulike systemer på sykehuset. Avfallssug, kjøkkenavfallssystem, system for håndtering av skittentøy
 • Fire ulike avfallsfraksjoner
 • Flere enn 200 helautomatiske innkastluker
Löwenströmska sykehus

Löwenströmska sykehus

Modernisering av avfallssuganlegg i flere etapper. Utskiftning av alle innkastluker med nye RFID-låser som har resultert i:

 • Økt sikkerhet
 • Kraftig redusert energiforbruk og lavere driftskostnader
 • Økt driftssikkerhet og færre alarmer fra innkastluker

Södersjukhuset

Södersjukhuset

Logiwaste har erstattet et gammelt kontroll- og overvåkningssystem for sykehusets avfalls- og skittentøyssug, samt gjennomført en gjennomgang og utskiftning av bestemte hovedkomponenter i systemet.

 • Nytt, moderne kontrollsystem
 • Muliggjør kommunikasjon med sykehusets sentrale kontrollsystem

Karlstad Centralsjukhus

Karlstad Centralsjukhus

Utvidelse og modernisering av sykehusets avfallssuganlegg. Logiwaste installerer sjakter og rør for avfalls- og skittentøyssug som skal kobles sammen med et eksisterende system.

 • Mer effektiv energibruk med nytt kontrollsystem
 • To ulike fraksjoner
 • Helautomatiske innkastluker
Grilstad Marina

Grilstad Marina

Nybygging av avfallssuganlegg for et nybygd boligområde i Trondheim som håndterer to fraksjoners avfall for ca. 1000 boliger.

 • Automatiske, berøringsfrie innkastluker
 • To fraksjoner med avfall
Tiller Øst

Tiller Øst

Nybygging av avfallssuganlegg i et boligområde i Trondheim. Systemet skal håndtere opptil 2650 boliger.

 • To fraksjoner med avfall
 • 55 innkastluker
Solbjersområdet

Solbjersområdet

Logiwaste leverer en moderne løsning som gjør det lettere for beboere og næringsdrivende i området å gjøre det riktig når de skal kaste husholdningsavfallet sitt. Med sortering av fire ulike fraksjoner av avfall, kommer brukerne til å få en effektiv og samtidig miljømessig bærekraftig løsning i området.

 • Fire fraksjoner av avfall
 • 30 avfallssjakter for beboerne
 • 20 avfallssjakter for bedrifter og et titalls søppeldunker i området