Löwenströmska sjukhuset

Löwenströmska sjukhuset har funnits i sin nuvarande form sedan 1964. Mellan 2012 och 2017 genomfördes en omfattande upprustning av de tekniska installationerna på sjukhuset. En del i denna uppgradering var en genomgripande renovering av sopsugsanläggningen som har varit i drift sedan mitten på 60-talet.

Logiwaste har genomfört en total genomgång av systemet med modernisering och åtgärder på ett flertal olika områden. Det har resulterat i en mer driftsäker anläggning och lägre driftkostnader.

Upprustningen av systemet har genomförts etappvis och har innefattat ett flertal olika områden som alla är kritiska för en säker drift. Områden som moderniserats omfattar nya inkastluckor, en ny terminal, nytt styrsystem och ombyggnation av ventilrummen.

Driftskostnaderna för att ta hand om problem med inkastluckor för avfall och tvätt upplevdes som ett stort problem. Alla inkastluckor byttes ut mot nya med RFID-låsning. Installationen har medfört lägre energiförbrukningen, färre larm och sänkta driftskostnaderna.

Logiwaste installerade en ny modern, kompakt terminal för avfallet inklusive en ny rörförläggning. Detta integrerades med det befintliga rörnätet och ventilrumsutrustningen.

Logiwaste har bytt ut det gamla styrsystemet mot ett modernt. Systemet är webbaserat och har ett användarvänligt och lättöverskådligt gränssnitt som förenklar och effektiviserar övervakning och styrning av systemet.

I alla ventilrumen har gamla hudrauliska ventiler bytts ut mot moderna pneumatiska ventiler vilket resulterat i högre lagringskapacitet.

 
Projektinformation
  • Kund: Löwenströmska sjukhuset
  • Plats: Upplands Väsby, Sverige
  • Användning: Sjukhus
  • System: DN500 mm stationärt sopsugssystem
  • Antal fraktioner: Två. Restavfall och tvätt
  • Antal inkast: 42
  • Terminal IFFC-modul (Integrerad fläkt, filter och styrmodul), en filtercontainer
  • Genomförande: 2012-2017