Löwenströmska sjukhuset

Sjukhusets befintliga sopsug har varit i drift sedan mitten av 60-talet. Ett föråldrat styrsystem och långa sugsträckor var huvudorsak till höga energikostnader.

I entreprenaden ingick att installera en ny terminal, en ny rörförläggning och ett nytt styrsystem integrerat med befintligt rörnät och ventilrumsutrustning för att modernisera och sänka driftskostnaderna i sjukhuset. Installationen har medfört att energiförbrukningen sjunkit drastiskt.

Ett webbaserat och överskådligt användargränssnitt förenklar och effektiviserar övervakning och styrning av systemet.

 
Projektinformation

Land: Sverige
Ort: Upplands Väsby
Användningsområden: Sjukhus
Antal vårdplatser: 200
Projektet genomfört: 2009-2010

 
Projektdata

Typ av system: Stationärt vakuumsystem
Antal fraktioner: 2
Fraktionstyp: Avfall, Tvätt
Avfallsmängd: 200 ton/år
Antal inkast: 42
Antal ventiler: 16
Rördiameter 500 mm