Löwenströmska sjukhuset

Sykehusets eksisterende avfallssug har vært i drift siden midten av 60-tallet. Et foreldet system og lange sugeavstander var hovedårsaken til høye energikostnader. Driftskostnadene for å ta hånd om problemer med innkastluker opplevdes også som en ulempe.

Kontrakten omfattet å installere en ny terminal og er nytt styresystem integrert med det eksisterende rørnettet, samt ventilromsutstyr for å modernisere og redusere sykehusets driftskostnader. Alle innkastlukene ved sykehuset ble byttet til nye med RFID-lås, klargjort og tilpasset for Mifare-standard. Installasjonen har ført til at energiforbruket har sunket drastisk, samtidig som alarmer, og dermed driftskostnadene, fra innkastluker er betydelig redusert.

Et nettbasert og oversiktlig brukergrensesnitt forenkler og effektiviserer overvåking og styring av systemet.

 
Prosjektinformasjon

Land: Sverige
Sted: Upplands Väsby
Bruksområde: Sykehus
Antall sengeplasser: 200
Prosjektet gjennomført: 2009–2010

 
Prosjektdata

Systemtype: Stasjonært vakuumsystem
Antall fraksjoner: 2
Fraksjonstype: Avfall, skittentøy
Avfallsmengde: 200 tonn/år
Antall innkast: 42
Antall ventiler: 16
Rørdiameter: 500 mm