Karolinska Sjukhuset

Karolinska Sjukhuset är det största byggprojektet någonsin upphandlat av Stockholms stad och samtidigt ett av de största och mest innovativa sjukvårdsprojekten i världen. Nya Karolinska Solna kommer att erbjuda specialistsjukvård i nära samarbete med utbildning och forskning.

Logiwaste är kontrakterade för att leverera tre olika system i sjukhuset. Ett automatiskt sopsugsystem, ett köksavfallssystem och ett system för tvätthantering. Den totala mängden avfall som sjukhuset kommer att generera motsvarar ett bostadsområde på ca 6.000 lägenheter. Avfallet kommer att slängas i mer än 200 helautomatiska inkastluckor för att ta hand om fyra olika avfallsfraktioner från åtta olika huvudbyggnader och ett hotell. Logiwastes vinnande koncept i denna prestigeorder är en kombination av innovativitet och kostnadseffektiva, hållbara lösningar.

 
Projektinformation

Land: Sverige
Ort: Solna
Användningsområden: Sjukhus
Antal vårdplatser: 800
Projektet genomförs: 2011-2017

 
Projektdata

Typ av system: Stationärt sopsugssystem
Antal fraktioner: 4
Fraktionstyp: Restavfall, papper, plast och ännu ej bestämd fraktion
Avfallsmängd: 2.400 ton/år
Antal inkast: 223
Antal ventiler: 64
Rördiameter 500 mm
Rörlängd, meter: 1.300m