Persaunet helse- og velferdssenter

Persaunet helse- og velferdssenter i Trondheim är ett nytt vårdhem med 96 vårdplatser, 50 omsorgslägenheter och ett aktivitetscenter för seniorer. Redan från starten var målet att ge vårdhemmet en modern och miljövänlig utformning.

Satsningen är ett bra exempel på hur ett vårdhem med förhållandevis få vårdplatser kan nå samma höga standard som större sjukhus vad det gäller arbetsmiljö, hygien och effektivitet i avfallshanteringen.

Genom ett väl utnyttjande av tillgängliga utrymmen har Logiwaste levererat en kompakt och kostnadseffektiv avfallslösning.
I leveransen ingick en utrymmeseffektiv enfraktionslösning med ett 400 mm rörsystem, inkastluckor, terminalutrustning, avfallscontainer och ett modernt styrsystem.

På vårdhemmet slänger personalen sitt avfall via 12 stycken strategiskt placerade inkastluckor fördelade på två schakt som går genom varje våning i fastigheten. Det ger personalen en lätt tillgänglig åtkomst till en inkastpunkt där de enkelt kan slänga sitt avfall.

 
Projektinformation
  • Kund: Hent AS
  • Plats: Trondheim, Norge
  • Användning: Vårdhem
  • System: DN400 mm stationärt sopsugssystem
  • Antal fraktioner: En. Restavfall
  • Antal inkast: Tolv
  • Rörlängd: 100 meter
  • Terminal: Filtercontainer
  • Påbörjat: 2015
  • Driftstart: 2016