Södersjukhuset tvätterminal

Södersjukhuset i Stockholm har löpande byggts ut och byggs om genom åren. Mellan åren 2014-2019 genomförs en utbyggnad som en del i länets omfattande satsning på hälso- och sjukvård.

Sjukhuset har tvättvolymer på 60-90m3 i veckan som ska samlas in och transporteras till tvätteri. Kunden efterfrågade en smidig och automatisk lösning för att effektivt hantera tvätt under den period då sjukhuset byggs om.

Logiwaste har levererat två system; ett automatiskt tvättsugssystem på sjukhuset och en mottagningsanläggning på tvätteriet. Tvätteriet drivs av en privat aktör och ligger utanför sjukhuset.

I sjukhusets anlägging transporteras tvättsäckar från inkasten direkt till tre filtercontainers i terminalen vilket gör traditionell manuell hantering och mellanlagring i tvättvagnar överflödig.

I uppdraget ingick även att bygga en mottagningsanläggning med lastficka och bandtransportörer på tvätteriet dit tvätten transporteras i containrar. Från att tvättsäckar slängs i sjukhusets inkast fram till att säckarna öppnas på tvätteriets är det ett helt slutet och automatiskt system. Hygieniskt och effektivt.

 
Projektinformation
 • Kund: Locum, vårdfastigheter
 • Plats: Stockholm, Sverige
 • Användning: Sjukhus
 • System: DN500 mm stationärt tvättsugssystem, samt mottagningsanläggning
 • Antal fraktioner: En. Tvättfraktion
 • Tvättmängd: 60-90 m3 per vecka
 • Antal inkast: Befintliga
 • Rörlängd: 90 meter
 • Terminal Tre stycken filtercontainers
 • Påbörjat: 2014
 • Driftstart: 2015