Kungälvs sjukhus

Kungälvs sjukhus byggdes redan 1964 och har under årens lopp byggts till och renoverats. Ett ökat invånarantal i upptagningsområdet har lett till att behovet av en fortsatt vidareutveckling av sjukhuset och dess lokaler ökat. Sjukhuset får nu en helt ny vårdbyggnad som kommer att inkludera 280 vårdplatser.

Med utökad verksamhet och ytor ökar även avfallsmängderna på sjukhuset. Logiwaste har blivit kontrakterade att leverera en automatisk sopsugslösning för att effektivt hantera restavfallet på sjukhuset, från avdelningarna ner till terminalen.

I systemet ingår inkastluckor, komplett rörsystem, en terminal med komprimator och container, en filter-container samt styrsystem.

På sex våningar kommer strategiskt placerade manuella inkastluckor göra det bekvämt och enkelt för personalen att slänga avfallssäckar. Avfallet mellanlagras och transporteras därefter via ett rörnät ner till en container i en terminal där avfallet komprimeras innan vidare avhämtning till återvinning.

Genom det nya systemet får sjukhuset ett flertal fördelar i form av färre interna transporter av avfallssäckar, mindre manuell hantering, samt förbättrade hygieniska och arbetsmiljömässiga förutsättningar.

 
Projektinformation
  • Kund: Skanska
  • Plats: Kungälv, Sverige
  • Användning: Sjukhus
  • System: DN500 mm stationärt sopsugssystem
  • Antal fraktioner: En. Restavfall
  • Avfallsmängd: 385 ton/år
  • Antal inkast: 11
  • Rörlängd: Ca. 500 meter
  • Terminal: Två stycken container, en komprimator
  • Påbörjat: 2016