Grilstad Marina

Grilstad Marina ligger i ett expansivt kustområde i Trondheim med arkitektur inspirerad av Palm Island i Dubai. Logiwaste har levererat och installerat ett toppmodernt 2-fraktions sopsugsystem.
I leveransen ingick bland annat inkastpunkter, rörförläggning, terminal och styrsystem. När bostadsområdet är fullt utbyggt kommer över 1000 lägenheter att vara anslutna till systemet. Systemet är i drift sedan hösten 2013. Logiwaste är ansvarig för drift och service sedan 2013

 
Projektinformation

Land: Norge
Stad: Trondheim
Användningsområden: Bostadsområde
Antal boende: 900 lägenheter
Projektet påbörjat: 2012
Projektet avslutat: 2013

 
Projektdata

Typ av system: Stationärt sopsugssystem
Antal fraktioner: 2
Typ av avfall: Restavfall och papper
Avfallsmängd: ca 40m3 restavfall per vecka
Rördiameter 400 mm
Rörlängd, meter: 1.000m