• 0901 Top1700x600b

Grilstad Marina

Grilstad Marina är ett av Trondheims största utbyggnadsprojekt för bostäder någonsin. Projektet har sedan starten haft en hög ambition när det gäller en attraktiv närmiljö.

Som en del i områdets långtgående miljötänkande valdes en kombination av stationär avfallssug tillsammans med bottentömmande behållare för att samla in och källsortera avfallet. De volymmässigt stora avfallsfraktionerna hanteras av avfallssugen.

Logiwaste har levererat och installerat ett helautomatiskt stationärt sopsugsystem som hanterar två typer av avfall i området, restavfall och papper. Systemet inkluderar inkastluckor med beröringsfri, öppning och stängning. Det ger de boende en användarvänlig, säker och hygienisk lösning för att enkelt kunna slänga sitt hushållsavfall.

Hämtning av fulla avfallscontainers sker med lastväxlarbilar från terminalen som är lokaliserad i utkanten av bostadsområdet. Fullt utbyggt kommer Grilstad Marina att ha 48 stycken inkast, Logiwaste Outdoor Inlet Model S, cirka 1000 meter rörsystem, terminalutrustning, containers och styrsystem.

Systemet är i drift sedan hösten 2013. När bostadsområdet är fullt utbyggt kommer över 900 lägenheter att vara anslutna till systemet. Logiwaste är ansvarig för drift och service av anläggningen sedan 2013.

 
Projektinformation
 • Kund: Trondheim Kommune
 • Plats: Trondheim, Norge
 • Användning: Bostadsområde, 900 lägenheter
 • System: DN400 mm stationärt sopsugssystem
 • Antal fraktioner: Två. Restavfall och Papper
 • Avfallsmängd: Cirka 40m3 restavfall per vecka
 • Antal inkast: 48, Logiwaste Outdoor Inlet Model S
 • Rörlängd: Cirka 1000 meter
 • Terminal IFFC-modul (Integrerad fläkt, filter och styrmodul), två filtercontainer
 • Påbörjat: 2012
 • Driftstart: 2013