Centralsjukhuset i Karlstad

Karlstad landstingsfullmäktige tog 2011 beslut om att bygga ett nytt operationscentrum på Centralsjukhuset i Karlstad. Den 28.600 kvm stora vårdbyggnaden anpassas för framtidens operationssjukvård med spetsteknik, modern utrustning och hög flexibilitet.

Sjukhuset har sedan tidigare en befintlig sopsugs- och tvättsugsanläggning i de äldre delarna av sjukhuset. Logiwaste fick uppdraget att installera ett sop- och tvättsugssystem för fem schakt i det nya operationshuset samt att integrera det nya systemet med den befintliga anläggningen.

Logiwaste har levererat två transportrörsystem till den nya byggnaden som därefter kopplats på befintlig anläggning. Ett rostfritt rörsystem för tvätt och ett rörsystem i stål för avfallsfraktionen.

Rörinstallationen utfördes med höga krav avseende hållbarhet och angöring då hela området tidvis drabbas av vatteninträngning från Klarälven. Logiwaste har ersatt det äldre styrsystemet med ett modernt vilket integrerar det befintliga och det nya sopsugsystemet. Överkoppling och drifttagning skedde i det närmaste sömlöst med ett mycket kort planerat driftavbrott.

Till det nya systemet valdes Logiwaste helautomatiska inkastluckor med RFID-låsning för att få en modern användarvänlig lösning. För användaren innebär detta system en enkel, hygienisk hantering med ett minimum av tunga lyft och manuell hantering.

 
Projektinformation
  • Kund: Skanska
  • Plats: Karlstad, Sverige
  • Användning: Sjukhus
  • System: DN500 mm stationärt sopsugssystem
  • Antal fraktioner: Två. Restavfall och tvätt
  • Antal inkast: 22
  • Rörlängd: 450 meter varav 210 meter rostfritt
  • Påbörjat: 2012
  • Driftstart: 2016