Sundmolen, Köpenhamn

Köpenhamn är tillsammans med Malmö i Södra Sverige centrum för Öresundsregionen. Tack vare sin attraktiva placering attraherar staden människor från hela regionen. Staden växer fort och Köpenhamns 540.000 invånare kommer fram till år 2025 att öka med 100.000 personer.

Den nya stadsdelen Nordhavnen kommer att bli hem till många av dessa nya invånare. Området är ett av de största och mest ambitiösa stadsutvecklingsprojekten i Skandinavien under de närmaste åren. När området är fullt utbyggt, kommer det inrymma 40.000 invånare och 40.000 arbeten.

Ambitionerna för området är mycket höga gällande stabila och hållbara lösningar. Förnybar energi, optimal resursanvändning, hållbara transporter och inte minst avfallshanteringen är delar som ligger i fokus när området utvecklas.

Logiwaste levererar ett stationärt sopsugssystem för automatisk insamling av fyra fraktioner avfall i området Sundmolen Väst och Öst, en del av Nordhamnen. Fullt utbyggd kommer systemet att hantera avfall från 850 bostäder.

Systemet inkluderar cirka 60 stycken avfallsinkast som placeras utomhus eller väggmonterat inomhus, hela stamnätet, alla kvartersnät samt terminal och styrsystem. I ventilrum används en kombination av klaffventiler och lagring i böj.

Logiwaste levererar en modern lösning för automatisk insamling av restavfall, hårdplast, papper och kartong. Lösningen gör det enkelt, hygieniskt och bekvämt för de boende att slänga sitt hushållsavfall. Samtidigt reduceras behovet av tunga transporter i området.

 
Projektinformation
 • Kund: By og Havn
 • Plats: Köpenhamn, Danmark
 • Användning: Bostadsområde
 • System: DN 350 och DN400 mm stationärt sopsugssystem
 • Antal fraktioner: Fyra. Restavfall, Hårdplast, Papper, Kartong
 • Avfallsmängd: 15 ton/vecka
 • Antal inkast: 60, fullt utbyggd
 • Rörlängd: 1000 meter
 • Terminal: Fyra filtercontainers
 • Påbörjat: 2016
 • Driftstart: 2017