Fabriksparken

Området Fabriksparken i centrala Sundbyberg ska under de närmaste åren omvandlas. Det befintliga kontorsområdet kommer att utvecklas till en levande, blandad stadsdel med bostäder, arbetsplatser, handel och service. När området står klart år 2021 kommer totalt 450 nya bostäder att vara anslutna till det sopsugssystem som Logiwaste installerar i området.

Logiwaste levererar ett komplett tvåfraktions-system som hanterar restavfallet i området. Med sopinkast placerade på innergård blir det enkelt och bekvämt för de boende att slänga sitt avfall.

I systemet ingår bland annat Logiwaste inkast model C, rörsystem, ventilrum med klaffventiler samt en terminal med filter-container och styrsystem.

I rörsystemet har Ni-Hardböjar installerats för att öka livslängden på röravsnitt som är placerade under husgrund. Som material är Ni-Hard betydligt hårdare än det material som transporteras i ett sopsugsystem, därigenom minimeras slitaget på rörböjen.

 
Projektinformation
 • Kund Skandia Fastigheter
 • Plats: Sundbyberg, Sverige
 • Användning: Bostadsområde
 • System: DN400 mm stationärt sopsugssystem
 • Antal fraktioner: Två. Restavfall, matavfall
 • Avfallsmängd: 6,4 ton/vecka
 • Antal inkast: Tio
 • Rörlängd: 370 meter
 • Terminal Två filtercontainers
 • Påbörjat: 2017
 • Driftstart: 2019