VEA Sykehjem

VEA Sykehjem i Norska Karmöy har i dag 46 vårdplatser för långtidsvård, korttidsvård och somatisk vård. Sjukhemmet utökar sina lokaler och kommer att kunna ge plats till ytterligare 61 nya patienter.

Logiwaste är med i utbyggnaden och levererar ett sopsugssystem för avfall och tvätt som kompletterar den nuvarande systemet. Systemet installeras i de nya vårdlokalerna och integreras med den befintliga sopsugsanläggningen för båda fraktionerna.

Två dubbelschakt med fem inkastluckor för sopsug och fyra inkastluckor för tvätt installeras. Som system används DN400 mm för avfallet respektive DN500 mm för tvätten. Det befintliga styrsystemet byts samtidigt ut och det äldre systemet integreras med det nya.

 
Projektinformation
 • Kund: Karmøy kommune
 • Plats: Karmøy, Norge
 • Användning: Vårdhem
 • System: DN400 för avfall och DN500 mm för tvätt .
 • Stationärt sopsugssystem
 • Antal fraktioner: Två. Restavfall, tvätt
 • Antal inkast: Nio
 • Terminal: Befintlig
 • Rörlängd: Cirka 300 meter
 • Påbörjat: 2016
 • Driftstart: 2019