Moholt 50|50

Moholt 50|50 är ett ambitiöst byggprojekt i Trondheim. Bygget är Europas största byggprojekt i massivträ. Här kommer 632 studentbostäder att byggas fördelat på fem hus. Det byggs i ett bostadsprojekt som förenar god arkitektur, miljövänliga material, energieffektiva byggnader, hållbar energiförsörjning och framtidsanpassad avfallshantering.

Logiwaste levererar ett komplett två-fraktions stationärt sopsugssystem till projektet. Utöver studentbostäderna installeras även systemet in på tre våningar i två schakt på ett barnhem på området.

Systemet består av 23 stycken inkast Logiwaste Model C, ett rörsystem, terminal med en komprimator med container samt en filtercontainer. Anläggningen styrs av Logiwaste styrsystem.

Restavfallet komprimeras för att minimera antalet hämtningar av fulla containers. En filtercontainer används för att hantera pappersavfallet i systemet.

 
Projektinformation
  • Kund: Trondheim Kommune
  • Plats: Trondheim, Norge
  • Användning: Bostadsområde
  • System: DN400 mm stationärt sopsugssystem
  • Antal fraktioner: Två. Restavfall, papper
  • Avfallsmängd: 27 ton per vecka
  • Antal inkast: 23
  • Rörlängd: 450 meter
  • Terminal: En komprimator med container, en filtercontainer
  • Genomförande: 2015-2019