Tiller Øst

Tiller Öst är ett nytt modernt bostadsområde i Trondheim, Norge. Närheten till skog, friluftsområden och park är centrala delar i det nya bostadsområdet. Allt för att skapa en tilltalande närmiljö för de boende i området.

Trondheims kommune har varit engagerade i att skapa en stadsmiljö med en modern och effektiv avfallshantering i regionen. Detta i kombination med en miljömedveten närmiljö gjorde stationär sopsug till det naturliga valet för att hantera restavfall och pappersavfallet i området.

Logiwaste har av kommunen blivit tilldelade kontraktet att bygga sopsugsanläggningens huvudnät med terminal, samt majoriteten av kvartersnäten som är anslutna till systemet.

Alla kvartenät i området har valt Logiwaste inkast Modell C. Inkasten är utrustade med elektronisk låsning och öppning via RFID-brickor. I terminalen finns två stycken Logiwaste lågbyggda komprimatorer med containers, vilket ger en kompakt och effektiv terminallösning. De lågbyggda komprimatorerna reducerar väsentligt behovet av takhöjd jämfört med konventionella komprimatorer. Systemet komprimerar restavfall och papper för att på så sätt öka mängden lagrad avfall och därmed reducera antalet hämtningar av fulla containers.

Systemet är i drift sedan hösten 2016 och utbyggnad av området pågår löpande. Systemet är dimensionerat för cirka 2650 lägenheter.

 
Projektinformation
 • Kund: Trondheim Kommune
 • Plats: Trondheim, Norge
 • Användning: Bostadsområde, 1200 bostäder och ett daghem
 • System: DN400 mm stationärt sopsugssystem
 • Antal fraktioner: Två. Restavfall, papper
 • Avfallsmängd: Ca Nio ton restavfall och tre ton papper per vecka
 • Antal inkast: Över 70 stycken
 • Rörlängd: Över 2100 meter
 • Terminal IFFC-modul (Integrerad fläkt, filter och styrmodul)
 • Två lågbyggda komprimatorer med containers
 • Påbörjat: 2013
 • Driftstart: 2016