Tiller Øst

Expansiva Trondheim bygger ett nytt bostadsområde i natursköna Tiller Öst där Logiwaste fått kontrakt på att bygga huvudnät med terminal. I första skedet blir det 900 bostäder, men systemet byggs etappvis ut till maximalt 2.650 bostäder under en 5-årsperiod.

 
Projektinformation

Land: Norge
Stad: Trondheim
Användningsområden: Bostadsområde
Antal boende: 900 bostäder och ett daghem
Projektet genomförs: 2013-2018

 
Projektdata

Typ av system: Stationärt vakuumsystem
Antal fraktioner: 2
Typ av avfall: Restavfall, papper/plast
Avfallsmängd: 476 ton restavfall/år, 151 ton papper/år
Antal inkast: 55
Antal ventiler: 55
Rördimension: 400 mm
Rörlängd, meter: 950 m