• 0301hospital Top1700x850

    Logiwaste kontrollsystem

    Et kontrollsystem i verdensklasse. Utviklet for effektiv
    automatisk innsamling av avfall og skittentøy

Logiwastes kontrollsystem er spesielt utviklet for automatisk innsamling av avfall og skittentøy (AWCS). Systemet sikrer at anlegget er tilgjengelig døgnet rundt, året rundt og samtidig optimalisere driften og reduserer energiforbruket. Systemet har høy sikkerhet, skalerbar oppbygning, et enkelt driftsmiljø og et enkelt og brukervennlig grensesnitt.

Høy sikkerhet

Kontrollsystemet er utformet med et høy sikkerhetsnivå. Systemet støtter individuell tilgangskontroll inkludert ulike nivåer av brukertillatelser for både operatører og brukere av systemet. Alle enheter og all kommunikasjon i hele systemet er kryptert. Redundans er mulig for en lav kostnad og alle systemhendelser logges og spores.

Fleksibelt og skalerbart

Kontrollsystemet er skalerbart og kan tilpasses til hver installasjons unike behov og forutsetninger, noe som gjør den egnet for både store og små anlegg. Den kan brukes i den nye AWCS og ved utbygging og modernisering av eksisterende systemer. Systemet fungerer like bra i et Logiwasteanlegg som i andre OEM-systemer.

Enkel drift og håndtering

Vedlikehold, oppgradering og reparasjon er enkelt og kostnadseffektivt. Systemet er basert på lett utskiftbare standardkomponenter uten krav til merkespesifikk maskinvare. Standardservere, svitsjer og rutere brukes med IP-trafikk hele veien til innkastlukene. Systemet kan kjøres enten på en server på stedet eller som en vertstjeneste. Kan integreres med PLC-komponenter og kan enkelt kobles sammen med SCADA-systemer.
Styrsystem för sopsug

Intuitivt og brukervennlig

Kontrollsystemet har et intuitivt grafisk brukergrensesnitt som er lett tilgjengelig på flere plattformer; PC, Mac, nettbrett. Systemet gir brukeren enkel tilgang til forhåndsdefinerte rapporter for vanlig benyttet informasjon. Enkel alarmhåndtering ved hjelp av tekstmeldinger.

Lav driftskostnad og lavt energiforbruk

Logiwaste kontrollsystem gir lave kostnader for drift og vedlikehold. Med kontrollsystemet, kan tømmingen av avfallssugsystemets lagringsventiler optimaliseres basert på en rekke ulike faktorer som gir en effektiv drift. Viftenes effekt og dermed strømforbruket, kan ved hjelp av kontrollsystemet justeres etter behov.

Flere produktområder som er knyttet til avfallshåndtering med avfallssug

Innkastsystem

Innkastsystem

Innkastpunktene er anleggets ytre grensesnitt mot brukeren og er alltid tilgjengelig og klar til å motta avfall, døgnet rundt. Logiwaste legger stor vekt på at brukeren på en enkel, hygienisk og effektiv måte kan kvitte seg med avfallet eller skittentøysposene sine.

Rørsystem

Rørsystem

Rørsystemet knytter sammen innkastpunkter, ventilrom og terminalen. Logiwastes rørsystemer er designet for å minimere såvel slitasje på avfallsposer som slitasje på rørene i systemet. Det gir en lang levetid og en pålitelig drift av systemet fra innkastpunkt til terminal.

Terminal

Terminal

I terminalen plasseres containere der de ulike fraksjonene samles inn, men også teknisk utstyr som er nødvendig for en sikker og pålitelig drift. Logiwaste designer kundetilpassede terminaler fra små, fleksibelt modulære til store og avanserte.

Kontrollsystem

Kontrollsystem

Logiwastes kontrollsystem er spesielt utviklet for automatisk innsamling av avfall og skittentøy (AWCS). Systemet sikrer at anlegget er tilgjengelig døgnet rundt, året rundt og samtidig optimalisere driften og reduserer energiforbruket.