• 0301hospital Top1700x850

    Logiwaste styrsystem

    Ett styrsystem i världsklass. Utvecklad för effektiv
    automatisk insamling av avfall och tvätt

Logiwastes styrsystem är speciellt utvecklad för automatisk insamling av avfall och tvätt (AWCS). Systemet säkerställer att anläggningen är tillgängligt dygnet runt, året runt och optimerar samtidigt driften samt minskar energiförbrukningen. Systemet har hög säkerhet, skalbar uppbyggnad, en enkel driftmiljö och ett enkelt och användarvänligt gränssnitt.

Hög säkerhet

Styrsystemet har utformats med en hög säkerhetsnivå. Systemet stöder individuell åtkomstkontroll inklusive olika nivåer av användarbehörighet för både operatörer och användare av systemet. Alla enheter och all kommunikation i hela systemet är krypterad. Redundans är möjlig till låg kostnad och alla systemhändelser loggas och spåras.

Flexibelt och skalbart

Styrsystemet är skalbart och kan anpassas till varje installations unika behov och förutsättningar, vilket gör den lämplig för både stora och små anläggningar. Den kan användas i nya AWCS samt vid utbyggnad eller modernisering av befintliga system. Systemet fungerar lika bra i en Logiwasteanläggning som i andra OEM-system.

Enkel drift och hantering

Underhåll, uppgradering och reparation är enkel och kostnadseffektiv. Systemet bygger på lätt utbytbara standardkomponenter utan krav på märkesspecifik hårdvara. Standardservrar, switchar och routrar används med IP-trafik hela vägen till inkastluckorna. Systemet kan köras antingen på en server på plats eller som en host-tjänst. Integrerar med PLC komponenter och kan lätt kopplas ihop med SCADA-system.
Styrsystem för sopsug

Intuitivt och användarvänligt

Styrsystemet har ett intuitivt grafiskt användargränssnitt lätt tillgängligt på flera plattformar; PC, Mac, tablets. Systemet ger användaren enkel tillgång till fördefinierade rapporter för vanligt använd information. Enkel larmhantering med hjälp av textmeddelanden.

Låg driftkostnad och låg energiåtgång

Logiwastes styrsystem ger låga kostnader för drift och underhåll. Med styrsystemet kan tömningen av sopsugssystemets lagringsventiler optimeras baserat på ett flertal olika faktorer vilket ger en effektiv drift. Fläktarnas effekt och därmed strömförbrukningen kan med hjälp av styrsystemet justeras efter behov.

Fler produktområden som är relaterade till avfallshantering med sopsug

Inkastsystem

Inkastsystem

Inkastpunkterna är anläggningens yttre gränssnitt mot användaren och är alltid tillgängliga och redo att ta emot avfallet, dygnet runt. Logiwaste lägger stor vikt på att användaren på ett enkelt, hygieniskt och effektivt sätt kan göra sig av med sitt avfall eller sina tvättsäckar.

Rörsystem

Rörsystem

Rörsystemet knyter ihop inkastpunkter, ventilrum och terminalen. Logiwastes rörsystem är designade att minimera såväl slitage på avfallspåsar såväl som slitaget på rören i systemet. Det ger en lång livslängd och en pålitlig drift av systemet från inkastpunkt till terminal.

Terminal

Terminal

I terminalen placeras de containers där de olika fraktionerna samlas in, men även teknisk utrustning som krävs för en säker och pålitlig drift. Logiwaste designar kundanpassade terminaler från litet, flexibelt modulärt upp till stort och avancerat.

Styrsystem

Styrsystem

Logiwastes styrsystem är speciellt utvecklad för automatisk insamling av avfall och tvätt (AWCS). Systemet säkerställer att anläggningen är tillgängligt dygnet runt, året runt och optimerar samtidigt driften samt minskar energiförbrukningen.