• Terminal

  Terminaler för sopsug
  och tvättsug

  En effektiv och väl avväg terminal är grunden för en säker och pålitlig drift.

Från litet, flexibelt modulärt upp till stort och avancerat

I terminalen placeras de containers där de olika fraktionerna samlas in, men även teknisk utrustning som krävs för en säker och pålitlig drift. Beroende på projektets storlek, kapacitetsbehov och det antal fraktioner som ska samlas in varierar utformningen av terminalen. Logiwaste designar kundanpassade terminaler som täcker in alla dessa projektparametrar, från litet, flexibelt modulärt upp till stort och avancerat.

Alltid tillgänglig och redo

Terminaler för bostadsområden placeras med fördel i utkanten av närområdet. Det ger betydande fördelar för markanvändning och trivseln i närmiljön. Läs mer om fördelarna med sopsug i bostadsområden här. För sjukhus och i vårdmiljö med möjlighet till sortering och hantering av smutstvätt kan hanteringen av avfall och tvätt placeras i samma lokal alternativt separerat från varandra. Läs mer om hantering av avfall och tvätt i vårdmiljö här.

Integrerad terminalmodul, effektiv innovation

Utöver att leverera traditionella terminalprojekt har Logiwaste utvecklat ett kompakt och flexibelt terminalkoncept, IFFC-modul (Integrated Fan, Filter, Control module). Det innebär att terminalen byggs in i en standardcontainer som levereras testad och klar vilket ger en snabb och effektiv installation. Den innehåller all utrustning som behövs för att köra en komplett sopsugsanläggning. Då modulen är isolerad reduceras kraven avsevärt på byggnaden där den placeras. Den kan även placeras utomhus utan terminalbyggnad om behovet uppstår.
IFFC-Modul

IFFC-Modul

 • Integrerad Fläkt, Filter och kontrollmodul – IFFC Modul.
 • Byggd i en standardcontainer och innehåller all terminalutrustning som krävs för att köra en komplett sopsugsanläggning.
 • Modulen levereras som en driftklar modul, byggd och testad i fabriksmiljö vilket minskar installation och testtid på plats.
 • Minskar krav på terminalbyggnad genom ljudreducering.
 • Kompakt utformning gör att golvytan som krävs för modulen kan minimeras.
 • Flexibel, kan placeras antingen inomhus eller utomhus.
Filtercontainer

Filtercontainer

 • Designad för ett långt liv med låg kostnad för drift och underhåll.
 • Speciellt utvecklad för att användas i automatiserad insamling av avfall och tvätt.
 • Den runda formen ger containern ökad livslängd och reducerar ljudnivån när avfall och tvätt samlas upp.
 • Enkelt gränssnitt för användaren. Den ansluts till och frigörs från systemet utan manuell manövrering av dockningsenheten i terminalen.
Komprimator och container

Komprimator och container

 • Ger ökad komprimeringsgrad och en ökad lagring jämfört med en filtercontainer.
 • Reducerar behovet av tömningar av containern.
 • Kompakt lågbyggd utformning gör den enkel att placera i terminaler med begränsad höjd.
Tvätthantering

Tvätthantering

Logiwaste har ett flertal olika lösningar för tvätthantering som anpassas till kundernas behov.
  Lösningar för tvätthantering inom sjukhuset
 • Tvättsäckar transporteras via rörsystem direkt till tvätthanteringen.
  Lösningar för tvätthantering utanför sjukhuset
 • Centraliserad och automatisk påfyllning av vagnar.
 • Insamling av tvättsäckar i container för vidare transport till tvätteri.
Dockningspunkt för Mobila system

Dockningspunkt för Mobila system

 • Upphöjd eller markliggande dockningspunkt för att underlätta åtkomst och arbetsmiljö.
 • Minimalt med elektriska komponenter för att öka driftsäkerheten.
 • Låsbar med hänglås för att öka säkerheten gentemot tredje part.
 • Vinkel på locket för avrinning.
 • Robust design i rostfritt stål vilket gör att den enkel att hålla ren och tålig mot väder och vind.

Fler produktområden som är relaterade till avfallshantering med sopsug

Inkastsystem

Inkastsystem

Inkastpunkterna är anläggningens yttre gränssnitt mot användaren och är alltid tillgängliga och redo att ta emot avfallet, dygnet runt. Logiwaste lägger stor vikt på att användaren på ett enkelt, hygieniskt och effektivt sätt kan göra sig av med sitt avfall eller sina tvättsäckar.

Rörsystem

Rörsystem

Rörsystemet knyter ihop inkastpunkter, ventilrum och terminalen. Logiwastes rörsystem är designade att minimera såväl slitage på avfallspåsar såväl som slitaget på rören i systemet. Det ger en lång livslängd och en pålitlig drift av systemet från inkastpunkt till terminal.

Terminal

Terminal

I terminalen placeras de containers där de olika fraktionerna samlas in, men även teknisk utrustning som krävs för en säker och pålitlig drift. Logiwaste designar kundanpassade terminaler från litet, flexibelt modulärt upp till stort och avancerat.

Styrsystem

Styrsystem

Logiwastes styrsystem är speciellt utvecklad för automatisk insamling av avfall och tvätt (AWCS). Systemet säkerställer att anläggningen är tillgängligt dygnet runt, året runt och optimerar samtidigt driften samt minskar energiförbrukningen.